Birce Bircan

Eğitim: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi – Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı

Tiyatro: Eski Fotoğraflar (2018)

Gece Yarısı Öyküleri (2016)

Ben Ulrike Bağırıyorum

Oyuncularımız

Selin Dumlugöl

Kadın Cast

Ferhat Akgün

Yeni Yüzler

Baybars Tören

Yeni Yüzler

Ömer Can Engin

Yeni Yüzler